Új Református templom Balatonakarattyán

Új Református templom Balatonakarattyán

Az egyházkerület, a kormány, az önkormányzat és a hívek adományából épülhetett fel Balatonakarattyán az új református templom, amivel a helyi keresztyén közösség közel nyolcvan éves vágya teljesült.

A hívek már az 50-es években telket vettek, építőanyagot gyűjtöttek, hogy templomuk lehessen, de ez az akkori lelkész hirtelen és végzetes betegsége miatt meghiúsult. Aztán az akkori tanácselnök végül elvette a telket, az építőanyagot pedig széthordták. A napjainkban egyre bővülő (a hétköznapokban közel félszáz hívőt számlálnak) és a nyaranta felduzzadó gyülekezet nehéz körülmények között tartotta meg alkalmait. A jelenlegi kormányzat 2017 elején 80 milliós állami támogatás ítélt meg. Az egyházkerület hozzájárulásával 15 millió forintért telket vásárolhattak.
2019 márciusában kezdődtek meg a munkálatok. De az építőipar iszonyatos árdrágulása minden maradék pénzt elvitt. Közadakozásból a hívek több millió forintot adtak össze a harang és orgona megépítéséhez. A 2020-ban meghirdetett országos októberi perselyadomány gyűjtés 21 millió forinttal segítette az építkezést, a Gustav Adolf Werk alapítvány is hozzátett 9 milliót, és tovább adakoztak a helyiek és a „nyári gyülekezet”. A kormányzat – Matolcsi Gyöngyi polgármester és Kontrát Károly országgyűlési képviselő közbenjárására – újabb jelentős támogatással, 86 millió forinttal segítette az építkezés befejezését. Így 2021 végére – a gyülekezet lelkészeinek áldozatos munkája révén is – elkészülhetett Balatonakarattya új református temploma. Az épületet tervező Szabó György építész megfogalmazása szerint a hazatérő tékozló fiú és a hazaváró Atya ölelése az a két ív, ami az épület alaprajzában is egymásba kapcsolódik és kirajzol egy magvacska és a tetőben egy levél alakot, ami már az Ige magvát és a belőle kihajtó új életet is jelképezi. Innen jöttek a mag példázatához kapcsolódó, a templomtérben látható igei üzenetek is.

A megvalósulásért hálát adó istentiszteletre 2022. február 12-én került sor. „Emlékeztessen benneteket ez a templom mindig arra, hogy életünknek krisztusi alapja van, az Övéi vagyunk. Építkezzünk erre az alapra, legyen olyan szép, tündöklő az életünk, mint ez a templom” – fogalmazott Steinbach József püspök, Pál apostol Timóteushoz írott második levelének második fejezetében olvasható versek alapján mondott prédikációjában, hozzátéve, hogy egy bizonytalan világban olyan jó tudni ezt a bizonyosságot, ami életünk, szolgálatunk eredete, értelme, ereje és tágassága minden tekintetben. Hálát adott az Úrnak a gyülekezet kitartásáért, Isten emberi eszközeinek, akik segítették a templom megépítését. „Azért jövünk el hétről-hétre a templomba, hogy megerősödjünk abban, hogy az Úréi vagyunk, és kilépve a világba másokra is ezzel a bizonyossággal tekintsünk, hogy felragyogjon előttük, hogy ők is az Istené” – zárta igehirdetését Steinbach József rámutatva, hogy erre az alapra lehet építkezni, megtölteni életünket mennyei tartalommal, és valóban újjá lenni.

A templom megépítéséhez vezető összefogást méltatta beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő és Matolcsi Gyöngyi polgármester. Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok arra a felelősségre rámutatott köszöntőjében, hogy a templom a benne hűen szolgáló gyülekezet által válik Isten házává. Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke levélben köszöntötte az ünneplőket, azt kívánta, hogy az akarattyai templom és közössége valóban lelki otthona legyen mindenkinek, aki jó testvéri szóra, lelki gyógyulásra, Isten Igéjére, szép magyar nyelven énekelt zsoltárokra vágyik.

Az ünnepi istentiszteleten Németh Péter és Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztorok, Szabó János Róbert esperes, Farkas Gergely elnökségi tanácsos és Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságos, igei szolgálattal vett részt. Az ünneplő gyülekezet áhítatos örömmel töltötte meg a templomot, hálát adva az Úrnak a krisztusi stabil alapért, és Balatonakarattya új református templomáért.