Református óvoda és minibölcsőde Balatonfőkajáron

Református óvoda és minibölcsőde Balatonfőkajáron

Áldott időszakot élhetnek meg a balatonfőkajári reformátusok mostanában. A település református iskolájához pedig szeptember elsejétől az óvoda is betagozódott, átadta működtetésre az önkormányzat. Így már ott is keresztyén nevelésben részesülhetnek a gyermekek.

Steinbach József püspök Márk evangéliumából idézte fel azt a történetet, amikor Jézus megáldja a gyermekeket (Márk 10,13-16). „Nagy örömmel és hálaadással jöttünk ide, örömünkre szolgál az az építkezés, ami ebben a körzetben nemcsak infrastrukturális, hanem lelki értelemben is zajlik” – kezdte igehirdetését. Jézus közelében lenni minden korosztály számára fontos, hisz ő az, aki felemel bennünket áldásával, távlatot mutat nekünk. Ennek a csodának az átélése már gyermekkorban elkezdődik, Isten óvó, szerető ölelésében. Jézushoz engedni a gyermekeket – utalt az igére a püspök – lehetőség arra, hogy megtapasztalhassák az Ő mindenre elégséges áldását: az igazságot, a békességet és az örömöt, a mennyei világ gazdagságát és tágasságát itt, már itt e világban.

Dusicza Ferenc az intézményt fenntartó nevében üdvözölte a megjelenteket és köszönte meg a műsort Németh Noémi vezető óvónőnek. Elmondta, hogy ez egy történelmi hely, hisz itt állt régen a református szeretetszövetség árvaháza. Megemlékezett Bakó Juditról, aki fontos szerepet vállalat az árvaház életében, a világháborúban egy bombatámadásban vesztette életét.
Forró Zsolt polgármester a falu megtartó erejének nevezte az iskolát és az óvodát. Kiemelte, hogy a helyi vallási közösség a hit erejével képez összetartó erőt. A település iskolája jól mutatja, hogy Balatonfőkajáron az önkormányzat és az egyház sikeresen tud együttműködni, és ez záloga lehet az óvoda biztos működésének is.

Márton Gergely egyházkerületi riporter részletes beszámolóját az alábbi linken találja az Olvasó.