Idősek Otthona

Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthona

Berhidán működik az egyházi fenntartásban lévő Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthona.

A Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthona, mely 2017. szeptember 01. nappal került a Veszprémi Református Egyházmegye fenntartásába, Berhida városnak Peremartongyártelep területi részén – Berhida Várpalotától 10 km-re, Veszprémtől 17 km-re helyezkedik el –  Harangvirág u.1 szám alatt, parkosított természeti környezetben.

Munkánk mottója:

felelősséggel, szeretettel, megértéssel.

Részletes információkat az otthon működésével, és adataival kapcsolatban a nyugdijasotthon.hu oldalon találhat.

Elérhetőségek:

Gulyás Zsuzsanna

intézményvezető

Cím

8182 Berhida, Harangvirág u.1

Gulyás Zsuzsa, intézetvezető szavai, a Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthonáról:

2017. szeptember 01. nappal került a Veszprémi Református Egyházmegye fenntartásába a Berhida, Harangvirág u. 1. szám alatt található Idősek Otthona. E naptól kezdődően Egyházmegyei közgyűlési döntés alapján Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthona néven működik.

A lelki egészséggondozásban nagyon fontos a hit gyakorlása, ennek ad teret a katolikus vallást gyakorlók számára kialakított imaterem. A fenntartó váltást követően fontos volt, hogy a református vallású lakóink is megfelelő környezetet alakítsunk ki vallásuk gyakorlásához. Az ebédlő egy részében a református vallás gyakorlásához olyan helyet alakítottunk ki, ahol megfelelő környezetben, a tér megnyitásával minden lakónk részt vehet a heti rendszerességgel tartott Istentiszteleteken. Igény merült fel lakóink részéről vallásukhoz illeszkedő kiadványok, könyvek olvasására is, melyet adományokból sikerült megoldani. A továbbiakban rendszeresen beszerezzük a Mai ige című újságot, melyet kiosztunk lakóinknak.

Istentiszteleteket, hagyományosan heti rend szerint tartunk. A nagy érdeklődésre való tekintettel a református istentiszteleteket egy erre a célra feldíszített teremben tartjuk. Dusicza Ferenc intézeti lelkész és Eizler Csaba exmisszus lelkész, tekintettel arra , hogy az idősek otthona a berhidai gyülekezet területén Peremartonban van, felváltva tartják az istentiszteleteket. A környékbeli egyházközségek adományaikkal, a református iskolák gyermekei pedig ünnepköri műsorokkal keresik fel az időseket, akik nagy örömmel fogadják őket.

Az intézmény a használatra kapott közel 2,5 hektáros területen közel 5500 m2 beépített területen foglal helyet. Az épület a ’80-as években épült, első hasznosítási célja csecsemő és gyermekotthon volt, 1996-tól funkcióváltás történt, ekkortól idősotthoni feladatellátás van az épületben. Az épület az akkori hasznosítási célnak megfelelően, az akkori technológiák szerint épült. A funkcióváltás szükségszerűen hozott magával átalakítási feladatokat, melyek részben meg is valósultak. Az elmúlt években voltak részleges felújítások, de az áram, a víz, és a csatornarendszer a régi, ezek időnként komoly gondokat okoznak. Az épületben a nyílászárók részleges cseréje megvalósult, így van olyan épület rész, amely komfortosabb. Az épületben 53 db lakószobában helyezzük el lakóinkat. A lakószobákhoz 40 db fürdőszoba kapcsolódik, melyek részben kádasak és/vagy felújításra szorulnak. Emellett kiszolgáló helyiségek: ebédlő, társalgók, foglalkoztatók, könyvtárak, irodák, személyzeti és üzemeltetési helyiségek találhatók az épületben.

Az átvételt követő időszakban mostanáig 17 lakószoba, valamint a hozzájuk kapcsolódó fürdőszobák festése, függönyözése, javítása valósult meg. A felújításokhoz szükséges anyagokat adományokból, vagy saját forrásból, saját kivitelezéssel, illetve társadalmi munkával oldottuk meg. Ezekben a szobákban a szükségessé vált bútorzat cseréjét is adományokból valósítottuk meg.

A fenntartó engedélye 150 fő idősotthoni, és 16 fő időskorúak átmeneti ellátását engedélyezi, tehát együttesen 166 fő elhelyezése megengedett. Átvételkor e létszám 156 fő volt, melyet igyekeztünk minél gyorsabban feltölteni, minél gyorsabban elhelyezni az időseket, a rászorulókat.

Az épület adottságaiból adódóan (emelet és földszint) odafigyelést igényel a lakók beköltöztetése. Az emeleti szintre, ahol 23 lakószoba van, csak fennjáró lakókat tudunk elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a külső blokkokra is, mert azok távol esnek a közösségi helyiségektől, a nővérszobáktól. A belső blokkokban van lehetőség nagyobb odafigyelést, kiszolgálást és magasabb szintű ápolást igénylő lakók elhelyezésére.

Lakóink többsége már évek óta az intézményben tartózkodik. Ellátottaink többsége nő, míg kevesebb arányaiban, kb egyharmada a férfi lakó. Lakóink egészségi állapota változó, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a legnagyobb odafigyeléssel, a lehetőségek adta keretek között a legjobb, szakszerű, magas színvonalú, szeretetteljes ellátást kapják. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások az alapvető lakhatás biztosításán túl: napi ötszöri étkezés, a diéták figyelembe vételével; egészségügyi szolgáltatások, háziorvosi, szakorvosi és szakápolási feladatok; csoportos és egyénre szabott gyógytorna; mosatás, vasalás, varrás; rendszeres foglalkoztatások; mentális gondozás, lelki egészségápolás; stb.

A lehetőségeink szerinti legjobb technikai feltételek biztosítása mellett az intézményben lakók ellátásának nagyon fontos része a mentálhigiénés gondozás, a lelki egészségvédelem, a foglalkoztatás. Fontos, hogy az idős, beteg embert az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtéséhez segítsük, amellyel képessé válik a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni. Ehhez szükséges önmaguk elfogadása, a mások viselkedésének toleranciája, a közösségbe való beilleszkedés. A mentálhigiénés csoportunk tagjai azon tevékenykednek, hogy az ellátottak biztonságban, nyugalomban, lelki békében éljék mindennapjaikat, melyeket igyekszünk színessé és tartalmassá tenni. A foglalkozásainkat az éves-, illetve a havi-, heti-, és napi terv alapján meghatározott szempontok figyelembevételével szervezzük, de egy-egy foglalkozás menetét befolyásolhatja a csoportban jelenlévők hangulata, egészségi- és lelkiállapota, illetve egyéb környezeti tényezők. A foglalkozások napi rendszerességgel, délelőtt- délután két csoportban, két helyszínen zajlanak, és vannak egyéni és mikro csoportos formában, melyek a lakószobákban történnek.

Nagyobb intézményi rendezvények alkalmával vendégeket is hívunk, törekszünk a szélesebb társadalmi kapcsolatok kiépítésére. Vendégeink voltak többek között a Csajági Református Általános Iskola tanulói; a Papkeszi Általános Iskola tanulói; az Alsóőrs-Lovasi Református Társegyházközség Nyugdijas Csoportja, és a Sirály Dalkör.

Fontosnak érezzük, hogy a lakók a magukénak érezzék az intézményt, bevonjuk őket a napi, időszaki feladatokba, ezzel is mentálisan is támogatva őket. 2017. őszétől sikerült ismételten megszervezni a fennjáró lakók egy részéből a porta szolgálatot, amely fontos szerepet tölt be egy látogató intézménybe érkezésekor. Ugyanígy sikerült néhány lakót ösztönözni arra, hogy az őszi munkálatok idején a kert rendezésében – lombseprés, levélgyűjtés- vegyenek részt. Ezzel is magukénak érezhetik az intézményt, hiszen a kezük munkájával szépült meg bejáratunk környéke. Lakóink örömmel vették a munkájukat ellentételező tízórait (Zsiros kenyér, tea).

Lakóink többsége részére az érkezett adományokból ruházatuk részleges cseréjét, avagy kiegészítését is meg tudtuk oldani. Intézményünk lakói nevében köszönet és hála az egyházközségek és magánszemélyek adományaiért, támogatásáért.

Az intézményben az egyik legfontosabb az egészségügyi szolgáltatási tevékenység. A lakók háziorvosi ellátása biztosított, valamint helyben igénybe vehetik pszichiáter, neurológus valamint ortopédiai és sebészeti ellátást is. Amennyiben traumatológiai, akut sebészeti, belgyógyászati, urológiai, szemészeti, fogászati szakorvosi ellátás szükséges, akkor azt a Várpalotán a Szent Donát Kórházban, valamint Veszprémben a Cholnoky Ferenc kórházban intézményünk által megszervezett utaztatással igénybe tudják venni. Intézményünk szakápolási engedéllyel rendelkezik, így e szolgáltatás helyben megoldott. Szakápolási tevékenység keretében az alábbi feladatokat végezzük:- időszakos vérvételek, -parenterális folyadékpótlás, – krónikus sebek ellátása, -oxigén therápia, -sztóma ellátás. Intézményünkben nagy hatékonysággal mozgás thrapeuta is dolgozik, aki az ellátottak mindennapi mozgatását, rehabilitációját végzi. Szorosan együttműködve az ápolási és mentál szakmacsoportal.

Az egészségügyi, ápolási-gondozási tevékenységet az intézményvezető ápoló irányítása és felügyelete mellett végezzük. Az intézményben a gyógyszer ellátás folyamatosan megoldott. Az alaplistás gyógyszereket, az egyéb gyógyászati segédeszközöket térítésmentesen, inkontinencia termékek, professzionális hygiénés termékek beszerzését a felmerülő igényeknek megfelelően biztosítjuk.

A fenntartó váltás a munkavállalók számára fenntartásokkal volt tele, hiszen többségében már átéltek ilyen időszakot. A dolgozók többsége bízott abban, hogy az új fenntartó irányítása mellett tovább tudja végezni feladatait. Munkavállalóink létszáma ápoló-gondozó munkakörben emelkedett az átvételhez képest, a többi területen nem változott. Dolgozóink elhivatottsággal, többségében hosszú-hosszú évek óta végzik áldozatos munkájukat. Lakóink nagy bizalommal vannak munkavállalóink irányában. A dolgozók anyagi megbecsülése a jogszabályok által előírt mértékben megvalósul, igyekszünk mindenben támogatni munkatársainkat.

Összefoglalva az elmúlt néhány hónap tapasztalatait, nagy kihívás, és hatalmas feladat az intézmény működtetése. Szándékunk, hogy a rendelkezésünkre álló források és eszközök felhasználásával jelenlegi és leendő lakóinknak emberséges fizikai és erkölcsi környezet elérésével és kialakításával igazi otthona legyen az intézmény, mint ahogy alapító okiratunk is tartalmazza:

Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus Törvényét.

Galata 6:2.