Hálaadó istentisztelet Balatonfüreden

Hálaadó istentisztelet Balatonfüreden

A Balatonfüredi Református Általános Iskola tízéves fennállásáért adtak hálát istentiszteleten április 13-án. Igét Steinbach József püspök hirdetett: „Urunk adj nekünk örömöt, áhítatot, szépséget, egységes, Tőled való rendet!” Az istentisztelet előtt adták át hivatalosan a gyülekezet óvodájának felújított épületét. A műemlék régi iskolaépületet az Országos Óvoda Program keretében valamint Uniós és önkormányzati forrásból korszerűsítették. Ez az óvoda a nyolcadik átadott projekt a Dunántúlon megvalósuló tíz intézményből.

A Balatonfüredi Református Egyházközség 2020-ban indította el a helyi református általános iskola tagintézményeként óvodáját. A templom mellett lévő műemlék épületüket 235 millió forint kormányzati, önkormányzati és Uniós támogatással sikerült teljesen megújítani, az óvodai funkciókhoz alakítani. Az ősfákkal betelepített udvar sok új elemmel gazdagodott. Az Országos Óvoda Program keretében az épület padlózattól a mennyezetig teljes egészében megújult, az összes nyílászárót kicserélték, kivéve a bejárati ajtót, ami örökségvédelmi érték, így annak csak a felújítása történt meg.

Uniós pályázatnak köszönhetően pedig az energetikai korszerűsítést is elvégezték. Az épületben tágas tornaszobát alakítottak ki, a két csoport elhelyezésére alkalmas helyiségek a földszinten találhatók. Az óvoda teljes létszámmal működik, negyven kisgyermek vette birtokába januárban a megújult épületet.

A hivatalos átadásra április 13-án került sor. Bátki Dávid Géza, a gyülekezet lelkipásztora köszönetet mondott a támogatásokért, a segítő szándékokért, a megvalósításban résztvevők munkájáért.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy a református óvodaépítési program a jövőt szolgálja, felelősek vagyunk a felnövekvő generációért. A kormányzat azért támogatja ezeket a beruházásokat, mert érték az, amit a keresztény felekezetek, azon belül a református egyház tesz. Az elmúlt tíz évben 40 milliárd forintot fordítottak az Országos Óvoda Program keretében intézmények felújítására. Összesen 71 beruházást végeztek el 51 településen, 3200 férőhelyet alakítottak ki. Az államtitkár méltatta a Dunántúli Református Egyházkerület óvodaprogramban való aktív részvételét. A keresztény értékek megvédése a jövő megmaradásának a megvédése. „Napjainkban, amikor ezek a hagyományos keresztény európai értékek folyamatos támadások kereszttüzében vannak, az a feladatunk, hogy ezen értékeket megóvjuk” – emelte ki Soltész Miklós.

„Mi a magyar jövőt a magyar gyerekekkel képzeljük el” – mondta Kontrát Károly országgyűlési képviselő rámutatva, hogy a kormány ezért támogatja kiemelten a családalapítást, a gyermekvállalást és nevelést, ezért támogatják az óvodákat is.

Az ünnepélyes átadón az óvoda gyermekei az Urat dicsérő énekekkel szolgáltak.

Az átadóünnepség után istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak a tízéves református általános iskoláért és annak nemrég lezajlott tetőfelújításáért. A templom padjaiban a gyülekezet, a meghívott vendégek és az iskola diákjai foglaltak helyet.

„Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem.” Steinbach József püspök a 122. Zsoltár versei alapján hirdette az Úr igéjét: „A zsoltáros felszólításának engedve mi is magasztaljuk az Urat az új balatonfüredi református óvodáért, az Ő emberi eszközeiért, akik támogatták, segítették a megvalósítást, miközben hálát adunk azért, hogy 10 éve református iskola is szolgálatot végez Balatonfüreden”.

 

Az Úr közelsége igazi, valódi örömöt okoz. Hála az Úrnak, hogy Balatonfüreden az óvoda és az iskola által van lehetősége megtapasztalnia a felnövekvő generációnak azt, amiből minden valóságos örömünk fakad: szerethetjük Istent és az Ő szeretetéből részesedhetünk. Az életünknek biztos célt, küldetést, szolgálatot ad az Őhozzá való közeledés, megérkezés reménye. Közelségében átéljük az Úr felemelő, áldó szentségének az áhítatát, ami nélkül nem lehet boldog, teljes életet élni. „El kell jönni az Isten házába, hogy megtapasztaljuk azt az örömöt, amit csak az Isten adhat, megtapasztaljuk azt az áldással, szentséggel teli áhítatot” – emelte ki a püspök rámutatva az odaszánt, az Őneki áldozott idő fontosságára. Odaszánt idő a templomban lenni, koncentráltan az Úrra figyelni, de odaszánt idő egy egyházi iskolába járni, ahol Isten közelségében lévő közösségben lehet átélni az Ő szent örömét, boldogságát.

A zsoltáros szavaira utalva Steinbach József rámutatott arra, hogy Isten közelében meg lehet élni közösségben az egység szépségét – ahol mindenkinek megvan a maga szerepe – valamint a rend szépségének lelkiségét. „Áldott legyen az Isten a balatonfüredi óvodáért, iskoláért, minden dolgozójáért, minden gyermekéért és szüleikért, a gyülekezetért, a városért, hazánkért” – zárta igehirdetését Steinbach József.

A hálaadó istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Szabó J. Róbert esperes és Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző.

Rojtos Norbert, az iskola igazgatója az intézmény elmúlt tíz évét foglalta össze. A mára már teljesen korszerű iskolába 200 diák jár, és kétszeres a túljelentkezés. Hogy mindezt el tudták érni, hitre, bizalomra, elkötelezettségre, együttműködésre volt szükség a gyülekezet, a város, a pedagógusok, a szülők és a diákok részéről. Kiemelte, hogy az intézményben a keresztény értékekre, a tehetséggondozásra, a lemaradók megsegítésére is törekednek.

Köszöntötte az ünneplő intézményt Bóka István polgármester. A teljesen megújult református iskola és óvoda történetét sikernek nevezte. Köszönettel és elismeréssel szólt az intézmény fenntartója, jelenlegi és korábbi lelkipásztora, valamint a korábbi és jelenlegi igazgató munkájáról.

Isten iránti hálával mondott köszönetet Bátki Dávid Géza mindazoknak, akik támogatták az intézmény fejlődését. Jó reménységgel szólt a jövőről, az egyházközségben tovább folytatódó fejlesztésekről: „Hisszük, Istennek célja van velünk, a ránkbízottakkal, gyermekekkel, gyülekezettel. A fiatalok a jövőt jelentik a gyülekezetnek, városunknak, egyházunknak, hazánknak. Bízunk benne, hogy amit eddig Isten kegyelméből elvégezhettünk, áldott gyümölcsöket adhat majd.”

Az ünnepi alkalmon zenés, énekes, verses műsorral szolgáltak az iskola diákjai.

Márton Gergely – Forrás: refdunantul.hu