Dicsérjétek az Urat, sípokban, orgonákban!

Dicsérjétek az Urat, sípokban, orgonákban!

A hívek adakozásából újulhatott meg a Szentgáli Református Gyülekezet orgonája. A jelentős, közel 6 millió forintos hozzájárulás eredményeként augusztus 26-án szólalhatott meg újra Isten dicsőségére a hangszer. A zenés hálaadó alkalmon Steinbach József püspök az Úr méltó magasztalásáról szólt.

A Szentgáli Református Gyülekezet 1771-ben felszentelt templomában hálaadásra gyűltek össze a hívek. Az Urat dicsérő orgonájuk újult meg, ezért adtak hálát augusztus 26-án. Országh Sándor által épített, 1895-ben szolgálatba állt 14 regiszteres orgona a maga 792 sípjával impozáns látványt és hangzást nyújt.

„A presbitérium kezdeményezésére a hívek és az elszármazottak által példaértékű összefogás bontakozott ki az orgona felújításának támogatására” – kezdte beszámolóját az orgona felújításáról Sófalviné Tamás Márta főgondnok. Elmondta, hogy az idők folyamán a karzat és az orgona faanyaga erősen megkárosodott, a karzat balesetveszélyessé vált, a hangszer állaga pedig egyre romlott. Szükségessé vált a karzat járófelületének és padoknak a teljes megsemmisítése, ehhez kapcsolódóan az orgona elbontása.

A visszaállítás csak az orgona felújításával volt lehetséges, amihez külső forrást nem kaptak. A meghirdetett céladakozáson viszont közel 6 millió forintot gyűjtött össze a gyülekezet.

A Veszprémi Református Egyházmegye által létrehozott Orgonaalap jótékonysági koncertjeiből befolyt adományokból az egyházmegyei tanács 500 000 Ft támogatást szavazott meg.

Az orgona felújítását Meggyesi Ádám orgonaépítő mester végezte társaival. A sípokat és a játékasztalt műhelybe szállítva javította, a faanyagokat kezelte vagy cserélte. Az orgona szerkezeti egységeit átnézte, szükség szerint javította. Új pedálklaviatúrát, orgonapadot és regisztergombokat kapott, a hiányzó sípokat pótolta, intonálta és hangolta, az orgona teljes működését beszabályozta. Igyekezett a hangszert eredeti állapotába visszaállítani.

A főgondnok Isten iránti hálával mondott köszönetet lelkipásztoruknak, Kovács Botond Árpádnak, aki egyházzenei és orgonista szaktudásával, átgondolva az egyes munkafázisokat, kapcsolatrendszerét felhasználva, mindenben a gyülekezet javát szem előtt tartva koordinálta az orgona felújítását, ellenőrizte az elvégzett feladatokat.

„Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret! Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izráelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket.” (Zsolt. 147,1-6)

Steinbach József püspök az ünneplő gyülekezethez szólva hálát adott az Úrnak azokért, akiknek a támogatásával újra megszólalhatott a felújított orgona. A felolvasott Zsoltárra utalva elmondta, hogy Isten dicsérésnek lényege, hogy elismerjük az Úr nagyságát, a mi kicsinységünket, nyomorúságunkat. Egyetlen esélyünk, ha az élő Isten az Ő határtalan szeretetével felemel bennünket, mert Őnélküle kicsik és erőtlenek, ostobák és bűnösök vagyunk. Isten magasztalásában megtapasztalhatjuk az Ő erejét, mennyei világa minden áldásában részesülve, békességet, örömöt, erőt és reménységet kapva.

A mai széteső világban leborulunk az Úr előtt magasztalva és könyörögve, hogy építse újra életünket, hálával dicsérjük, hogy számontart bennünket, testi és lelki gyógyulást ad.

„Ez az orgona azért újulhatott meg, hogy az Istent méltóképpen dicsérhessük” – mondta a püspök, kiemelve a látható egyházban történő Isten magasztalásának fontosságát – „Áldott legyen az Isten, hogy éneklésünk, Isten dicsérésének egyik eleme még szebb lehet itt, a szentgáli gyülekezetben” – mondta a püspök kiemelve, hogy kilépve a templomból, a mindennapokban, a legnehezebb helyzetekben is, minden nyomorúságunk ellenére is magasztalhatjuk az Urat hiteles életünkkel.

Szabó J. Róbert esperes imádságban adott hálát az Úrnak a gyülekezetért, a megújult orgonáért, azokért, akik adakoztak a munkálatok elvégzéséért: „Kérünk Urunk, hogy miként megszólal, zeng ez az orgona a Te dicséretedre, akként zengjen a mi életünk is a Te dicséretedre, hadd szólaljon meg a Téged dicsérő dallam a szívünkben, életünkben”.

A gyülekezet férfikórusa énekszóval adott hálát az Úrnak, majd Kovács Botond Árpád lelkipásztor mondott köszönetet a hálaadó alkalmon szolgálatot tevőknek.
Ezt követően Lénárt Linda orgonaművész, Kovács Botond Bence orgonista és Kovács Botond Árpád szólaltatta meg Isten dicsőségére a felújított orgonát.

Márton Gergely – Forrás: refdunantul.hu