Szabó J. Róbert Esperes beiktatása

Szabó J. Róbert- ESPERESI SZÉKFOGLALÓ BESZÉD - 2021. július 10. Főtiszteletű Püspök Úr! Tisztelt Főgondnok Úr! Kedves Testvéreim és Szolgatársaim! Szeretett Családom! Kedves Barátaim! Tisztelt Vendégeink! 1. Igei alapvetés Ebben a felfordult, zűrzavaros és egyre inkább istenidegen világban, Krisztust követő emberként ma sincsen más igazodási és viszonyítási pontunk,...

Tovább olvasom