Híreink, aktualitások

Lelkészbeiktatás Tótvázsonyban

Megállni Isten örök szövetségében. „Az Úr szolgája tisztaszívű, tud Őtőle segítséget kérni, békességszerzésben munkálkodik és megtérésre hív másokat". Ezt az igei üzenetet helyezte a gyülekezet szívére Steinbach József püspök Tótvázsonyban, Kohn Zsolt Mihály lelkipásztor ünnepélyes beiktatásán. Az új lelkész Isten örök szövetségének áldásáról prédikált. Barnag, Balatonszőlős, Pécsely, Nagyvázsony és Tótvázsony. Mindegyik település református gyülekezete kicsi, de hívő emberek közössége. Ahogy fogalmaznak, mindig ötben gondolkodnak, a nehézségekben és az örömökben egy közösséget alkotnak Isten előtt. Ők a Völgyek - református gyülekezetek. Mindegyik helyen van önálló istentisztelet, a körzethez tartozik több iskola, óvoda, ahol hitoktatást biztosítanak. 2019. novemberében Dr. Tamás Gábor helyettes lelkészi megbízása lejárt, nyugdíjba vonult. Helyére Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort nevezték ki, aki családjával Tótvázsonyba költözött, és 2020 áprilisától ellátta a lelkészi...

Tovább olvasom

Új Református templom Balatonakarattyán

Az egyházkerület, a kormány, az önkormányzat és a hívek adományából épülhetett fel Balatonakarattyán az új református templom, amivel a helyi keresztyén közösség közel nyolcvan éves vágya teljesült. A hívek már az 50-es években telket vettek, építőanyagot gyűjtöttek, hogy templomuk lehessen, de ez az akkori lelkész hirtelen és végzetes betegsége miatt meghiúsult. Aztán az akkori tanácselnök végül elvette a telket, az építőanyagot pedig széthordták. A napjainkban egyre bővülő (a hétköznapokban közel félszáz hívőt számlálnak) és a nyaranta felduzzadó gyülekezet nehéz körülmények között tartotta meg alkalmait. A jelenlegi kormányzat 2017 elején 80 milliós állami támogatás ítélt meg. Az egyházkerület hozzájárulásával 15 millió forintért telket vásárolhattak. 2019 márciusában kezdődtek meg a munkálatok. De az építőipar iszonyatos árdrágulása minden maradék pénzt elvitt. Közadakozásból a hívek több...

Tovább olvasom

Református óvoda és minibölcsőde Balatonfőkajáron

Áldott időszakot élhetnek meg a balatonfőkajári reformátusok mostanában. A település református iskolájához pedig szeptember elsejétől az óvoda is betagozódott, átadta működtetésre az önkormányzat. Így már ott is keresztyén nevelésben részesülhetnek a gyermekek. Steinbach József püspök Márk evangéliumából idézte fel azt a történetet, amikor Jézus megáldja a gyermekeket (Márk 10,13-16). „Nagy örömmel és hálaadással jöttünk ide, örömünkre szolgál az az építkezés, ami ebben a körzetben nemcsak infrastrukturális, hanem lelki értelemben is zajlik” – kezdte igehirdetését. Jézus közelében lenni minden korosztály számára fontos, hisz ő az, aki felemel bennünket áldásával, távlatot mutat nekünk. Ennek a csodának az átélése már gyermekkorban elkezdődik, Isten óvó, szerető ölelésében. Jézushoz engedni a gyermekeket – utalt az igére a püspök – lehetőség arra, hogy megtapasztalhassák az Ő mindenre...

Tovább olvasom

Szabó J. Róbert Esperes beiktatása

Szabó J. Róbert- ESPERESI SZÉKFOGLALÓ BESZÉD - 2021. július 10. Főtiszteletű Püspök Úr! Tisztelt Főgondnok Úr! Kedves Testvéreim és Szolgatársaim! Szeretett Családom! Kedves Barátaim! Tisztelt Vendégeink! 1. Igei alapvetés Ebben a felfordult, zűrzavaros és egyre inkább istenidegen világban, Krisztust követő emberként ma sincsen más igazodási és viszonyítási pontunk, egyedül csak a Szentírás! Ezért elengedhetetlen, hogy esperesi székfoglaló beszédemnek legyen igei alapvetése! S ez az igei alapvetés nem más, mint az a bibliai igehely, amit a meghívón is olvasni lehetett: „Ti vagytok a tanúim – így szól az ÚR –, … hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító.” Ézs. 43,10-11. Látóterünkből minél jobban elveszik Isten,...

Tovább olvasom

Meghívó Esperes beiktatásra – 2021. július 10. Szombat, 10:00

"Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR - hogy megismerjetek, higgyetek bennem és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten és utánam sem lesz! Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító." Ézs. 43, 10-11. A Veszprémi Református Egyházmegye Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a Veszprémi Református Nagytemplomban (8200 Veszprém, Dózsa György út 22.) 2021. július 10-én, szombaton, 10:00 órakor kezdődő istentiszteletre és közgyűlésre. Az ünnepség keretében iktatja be hivatalába Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Szabó János Róbert lelkipásztort, a Veszprémi Református Egyházmegye esperesét. Az ünnepségen esküt tesznek Bollók Gyula egyházmegyei gondnok, valamint az egyházmegye újonnan megválasztott tisztségviselői. Részvételi szándékát kérjük 2021. július 7-ig jelezni. esperes.liter@gmail.com 8196 Litér, Dózsa György utca 47. ...

Tovább olvasom