Híreink, aktualitások

Hálaadó istentisztelet Balatonfüreden

A Balatonfüredi Református Általános Iskola tízéves fennállásáért adtak hálát istentiszteleten április 13-án. Igét Steinbach József püspök hirdetett: „Urunk adj nekünk örömöt, áhítatot, szépséget, egységes, Tőled való rendet!” Az istentisztelet előtt adták át hivatalosan a gyülekezet óvodájának felújított épületét. A műemlék régi iskolaépületet az Országos Óvoda Program keretében valamint Uniós és önkormányzati forrásból korszerűsítették. Ez az óvoda a nyolcadik átadott projekt a Dunántúlon megvalósuló tíz intézményből. A Balatonfüredi Református Egyházközség 2020-ban indította el a helyi református általános iskola tagintézményeként óvodáját. A templom mellett lévő műemlék épületüket 235 millió forint kormányzati, önkormányzati és Uniós támogatással sikerült teljesen megújítani, az óvodai funkciókhoz alakítani. Az ősfákkal betelepített udvar sok új elemmel gazdagodott. Az Országos Óvoda Program keretében az épület padlózattól a mennyezetig teljes egészében megújult,...

Tovább olvasom

Lelkipásztori konferencia Hévízen

Háromnapos konferenciát tartottak a Veszprémi Református Egyházmegye lelkipásztorai február 19 – 21-én Hévízen. A közösségerősítő találkozó témái a lelkipásztori identitás és egzisztencia, a keresztyénség aktuális kihívásai, a lelkipásztori kiégés problémái voltak. Előadást tartott Dr. Németh Tamás rektor, Köntös László gyűjteményi igazgató és Prof. Dr. Bagdy Emőke. A szombati fórumbeszélgetés előadói pedig Steinbach József püspök, Dr. Nemes Pál kerületi főgondnok és Farkas Gergely elnökségi tanácsos voltak. Hogy vagytok? – tette fel a kérdést Szabó J. Róbert esperes a szolgatársaknak a háromnapos lelkészkonferencia nyitó áhítata után. A február 19-i első nap a beszélgetésnek adott helyet, imádságos közösségben hozták egymás elé dolgaikat. A hagyományos lelkészkonferenciát a covid utáni hosszú szünetet követően nagyon várták már a lelkipásztorok, késő estébe nyúlt a beszélgetés az Ágnes Hotel konferenciatermében. Az...

Tovább olvasom

Zajlik a csopaki iskola épületének felújítása

A Csopaki Református Általános Iskola gyermeklétszáma örvendetesen emelkedik. A fenntartó Csopak-Paloznaki Református Társegyházközség az önkormányzattal közösen mindent megtesz azért, hogy az infrastruktúrát folyamatosan fejlessze. A közelmúltban nagy fába vágták fejszéjüket, a 70-es években épült utcafront felőli szárny tetőszerkezetének felújításába fogtak. A beruházás részeként a tetőteret is beépítik. Január 19-én Steinbach József püspök látogatott el az iskolába, hogy megtekintse a munkálatokat. A Balaton északi partján fekvő Csopakon 2012-től a helyi oktatási intézmény fenntartói feladatát a helyi református gyülekezet végzi. Megfogalmazott céljuk, hogy a rájuk bízott gyermekekből - a szülőkkel együtt - jellemes, művelt keresztyén fiatalokat neveljenek, akik megtalálják helyüket a társadalomban, továbbá, hogy intézményükben a szülők gyerekeiket biztonságban tudhassák, számukra színvonalas oktatást biztosítsanak. Szándékuk sikerét bizonyítja, hogy már nem csupán a kötelező...

Tovább olvasom

Veszprém megyei óvodások ajándéka Kárpátaljára

Az adventi időszakhoz érkezve négy Veszprém megyei óvoda összefogásának köszönhetően 109 kárpátaljai kisgyermek karácsonya válhat örömtelibbé. Az intézmények öt kárpátaljai református óvoda kicsinyeinek a kívánságlistáját teljesítik. A Veszprémi Református Egyházmegye a Magyar Református Szeretetszolgálat kívánságlista jótékonysági akciójához csatlakozva a háború miatt nélkülöző kárpátaljai óvodások karácsonyát igyekszik szebbé tenni. A Kárpátaljai Református Egyházkerület ajánlásával határon túli református óvodáknak gyűjtenek személyre szóló ajándékokat. A Szolyvai Magyar Református Óvoda, a Tiszaágteleki Égigérő Református Óvoda és Bölcsőde, a Badalói Református „Édenkert” valamint Margaréta Óvoda és a Guti Szivárvány óvoda gyermekei megírták a „karácsonyi angyalnak”, milyen játéknak örülnének a legjobban – a Veszprém megyei Balatonalmádi, Balatonarácsi és Balatonfüredi Református Óvodákba, valamint az Alsóörsi Napraforgó Óvodába járó gyermekek és családjaik pedig valóra váltják a kárpátaljai gyermekek álmát. A...

Tovább olvasom

Dicsérjétek az Urat, sípokban, orgonákban!

A hívek adakozásából újulhatott meg a Szentgáli Református Gyülekezet orgonája. A jelentős, közel 6 millió forintos hozzájárulás eredményeként augusztus 26-án szólalhatott meg újra Isten dicsőségére a hangszer. A zenés hálaadó alkalmon Steinbach József püspök az Úr méltó magasztalásáról szólt. A Szentgáli Református Gyülekezet 1771-ben felszentelt templomában hálaadásra gyűltek össze a hívek. Az Urat dicsérő orgonájuk újult meg, ezért adtak hálát augusztus 26-án. Országh Sándor által épített, 1895-ben szolgálatba állt 14 regiszteres orgona a maga 792 sípjával impozáns látványt és hangzást nyújt. „A presbitérium kezdeményezésére a hívek és az elszármazottak által példaértékű összefogás bontakozott ki az orgona felújításának támogatására” – kezdte beszámolóját az orgona felújításáról Sófalviné Tamás Márta főgondnok. Elmondta, hogy az idők folyamán a karzat és az orgona faanyaga erősen megkárosodott, a...

Tovább olvasom

Lelkészbeiktatás Tótvázsonyban

Megállni Isten örök szövetségében. „Az Úr szolgája tisztaszívű, tud Őtőle segítséget kérni, békességszerzésben munkálkodik és megtérésre hív másokat". Ezt az igei üzenetet helyezte a gyülekezet szívére Steinbach József püspök Tótvázsonyban, Kohn Zsolt Mihály lelkipásztor ünnepélyes beiktatásán. Az új lelkész Isten örök szövetségének áldásáról prédikált. Barnag, Balatonszőlős, Pécsely, Nagyvázsony és Tótvázsony. Mindegyik település református gyülekezete kicsi, de hívő emberek közössége. Ahogy fogalmaznak, mindig ötben gondolkodnak, a nehézségekben és az örömökben egy közösséget alkotnak Isten előtt. Ők a Völgyek - református gyülekezetek. Mindegyik helyen van önálló istentisztelet, a körzethez tartozik több iskola, óvoda, ahol hitoktatást biztosítanak. 2019. novemberében Dr. Tamás Gábor helyettes lelkészi megbízása lejárt, nyugdíjba vonult. Helyére Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort nevezték ki, aki családjával Tótvázsonyba költözött, és 2020 áprilisától ellátta a lelkészi...

Tovább olvasom

Új Református templom Balatonakarattyán

Az egyházkerület, a kormány, az önkormányzat és a hívek adományából épülhetett fel Balatonakarattyán az új református templom, amivel a helyi keresztyén közösség közel nyolcvan éves vágya teljesült. A hívek már az 50-es években telket vettek, építőanyagot gyűjtöttek, hogy templomuk lehessen, de ez az akkori lelkész hirtelen és végzetes betegsége miatt meghiúsult. Aztán az akkori tanácselnök végül elvette a telket, az építőanyagot pedig széthordták. A napjainkban egyre bővülő (a hétköznapokban közel félszáz hívőt számlálnak) és a nyaranta felduzzadó gyülekezet nehéz körülmények között tartotta meg alkalmait. A jelenlegi kormányzat 2017 elején 80 milliós állami támogatás ítélt meg. Az egyházkerület hozzájárulásával 15 millió forintért telket vásárolhattak. 2019 márciusában kezdődtek meg a munkálatok. De az építőipar iszonyatos árdrágulása minden maradék pénzt elvitt. Közadakozásból a hívek több...

Tovább olvasom

Református óvoda és minibölcsőde Balatonfőkajáron

Áldott időszakot élhetnek meg a balatonfőkajári reformátusok mostanában. A település református iskolájához pedig szeptember elsejétől az óvoda is betagozódott, átadta működtetésre az önkormányzat. Így már ott is keresztyén nevelésben részesülhetnek a gyermekek. Steinbach József püspök Márk evangéliumából idézte fel azt a történetet, amikor Jézus megáldja a gyermekeket (Márk 10,13-16). „Nagy örömmel és hálaadással jöttünk ide, örömünkre szolgál az az építkezés, ami ebben a körzetben nemcsak infrastrukturális, hanem lelki értelemben is zajlik” – kezdte igehirdetését. Jézus közelében lenni minden korosztály számára fontos, hisz ő az, aki felemel bennünket áldásával, távlatot mutat nekünk. Ennek a csodának az átélése már gyermekkorban elkezdődik, Isten óvó, szerető ölelésében. Jézushoz engedni a gyermekeket – utalt az igére a püspök – lehetőség arra, hogy megtapasztalhassák az Ő mindenre...

Tovább olvasom